tel. (71) 33 23 600, e-mail: profis@profis.com.pl

comarch optima

Korzyści z wdrożenia

"Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym." R. Alec Mackenzie

Zwiększanie konkurencyjności firmy poligraficznej poprzez obniżanie kosztów materiałów i usług bez reorganizacji procesów jest możliwe tylko do pewnego momentu. Kiedy zostanie osiągnięta granica opłacalności produkcji, firmy poligraficzne zaczynają poszukiwać innych obszarów, dzięki którym mogą zwiększyć konkurencyjność. Jednym z rozwiązań jest poprawa efektywności procesu realizacji zlecenia. Dobry system informatyczny może znacząco w tym pomóc.

Jakie konkretnie korzyści wynikają z udanego wyboru i wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie poligraficznym? Oto niektóre z nich:

Szybko widoczne wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów

"Pojawiła się możliwość systematycznej analizy zamówień, kosztów i opłacalności produkcji. Czas liczony od kalkulacji zapytania ofertowego do zakończenia produkcji i zamknięcia zlecenia został zredukowany do minimum. Obieg dokumentacji technologicznej i księgowej pozwolił na większą kontrolę procesów technologicznych. Przyniosło to wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów.

Kierownictwo firmy może w każdej chwili przeprowadzić kontrolę i analizę konkretnego zlecenia. Pozwala to na zastosowanie rabatów dla stałych klientów, eliminowanie nieopłacalnych produkcyjnie zamówień. Wprowadzenie stałego rejestru płatności faktur kosztowych i obrotowych pozwoliło na uniknięcie przeterminowanych płatności." - Adam Cichocki, Właściciel Zakładu Poligraficznego AKCYDENS, użytkownik systemu PROFIS Poligrafia - fragment referencji

"Instalacja PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA spowodowała przełom w naszej drukarni i przyniosła masę korzyści, które w pełni uzasadniają decyzję o jego zakupie." fragment artykułu opisującego wdrożenie PROFIS Poligrafia w drukarni TŻ pt. "Przełomowa Decyzja" Świat Poligrafii 05/2010

Wyeliminowanie nierentownych zleceń. Przeprowadzenie rzetelnej kalkulacji, która z jednej strony pozwala uzyskać możliwie najniższą cenę dla klienta, z drugiej strony pozwala utrzymać rentowność produkcji.

Kalkulacja w systemie PROFIS Poligrafia jest sporządzana przy określeniu wielu czynników, które mają na nią wpływ, takich jak np. ceny materiałów, dostępne maszyny, koszty rozruchu, koszty pracowników, narzuty, marże usług własnych i obcych oraz wiele innych. Przy minimalnym czasie poświęconym na kalkulację, bez pomyłek, można osiągnąć maksymalny efekt – rzetelną kalkulację korzystną zarówno dla klienta jak i drukarni.

Bardziej ekonomiczne gospodarowanie czasem, materiałami i zasobami.

"…skomplikowana wycena kalendarza trójdzielnego, dzięki szablonom zawierającym wszelkie parametry niezbędne do oszacowania kosztu, skróciła się z kilkunastu do 2-3 minut…." - fragment artykułu opisującego wdrożenie PROFIS Poligrafia w drukarni TŻ pt. "Przełomowa Decyzja" Świat Poligrafii 05/2010

Mocne narzędzie marketingowe i nowy kanał pozyskiwania Klientów poprzez wykorzystanie modułu internetowego

Ilość różnorodnych transakcji dokonywanych przez Internet z roku na rok lawinowo rośnie. Umożliwienie składania zamówień przez Internet to jeszcze jeden sposób na zwiększenie ilości klientów. Będzie to możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę, bez kosztów obsługi przyjmowania zleceń.

Wyeliminowanie części obowiązków, czasem żmudnych i czasochłonnych. Pozostaje wówczas więcej czasu na rzeczy istotne i kluczowe dla biznesu.

"- Od czasu wprowadzenia modułu kalkulacji biuro obsługi klienta przestało być wąskim gardłem drukarni; kiedyś szukaliśmy dokumentów w masie papierów, a dzisiaj docieramy do nich w systemie na podstawie numeru kalkulacji lub zlecenia. Czas poświęcany na grzebanie w archiwach możemy wykorzystać na rozmowę z klientem, lepsze poznanie jego potrzeb i ustalenie szczegółów zlecenia." - Iwona Drozd, kierownik działu zamówień w drukarni TŻ, fragment artykułu opisującego wdrożenie PROFIS Poligrafia w drukarni TŻ pt. "Przełomowa Decyzja" Świat Poligrafii 05/2010

Podniesienie prestiżu i wysoka jakość obsługi klienta

Błyskawiczna, bezbłędna kalkulacja zakończona profesjonalnym wydrukiem lub e-mailem do klienta z pewnością podniesie prestiż każdej drukarni.

"Intensywny rozwój firmy zawdzięczamy zadowoleniu naszych klientów, a renomę Drukarni TŻ utrwalamy wykonując usługi na najwyższym poziomie. Poszerzamy i stale unowocześniamy nasza ofertę, dbają przy tym o wybór najbardziej efektywnych metod zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Narzędziem, które ułatwia nam w codziennej praktyce osiągniecie tego celu jest zintegrowany informatyczny system zarządzania PROFIS Poligrafia (przygotowany przy naszym współudziale) + Comarch OPT!MA, który został wdrożony w drukarni w 2006 r." – Adam Turczyn, Wiceprezes Zarządu DRUKARNI TŻ, użytkownik PROFIS Poligrafia - fragment referencji, użytkownik PROFIS Poligrafia - fragment referencji

"Używamy zintegrowanego systemu informatycznego PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA dzięki czemu zapewniliśmy naszym klientom sprawną i szybką obsługę ich bardzo zróżnicowanych zleceń od wykonania kalkulacji po wystawienie faktury. " – Piotr Dąbkowski, właściciel Drukarni KiD we Wrocławiu, użytkownik systemu PROFIS Poligrafia – fragment prezentacji

Redukcja błędów w obsłudze zleceń

Każdy wie, jak kosztowne bywają pomyłki. Źle wystawiona faktura, zła kalkulacja, zgubione notatki, brak przepływu informacji między pracownikami. To denerwuje i kosztuje. Dzięki systemowi można wyeliminować większość tego typu niefortunnych zdarzeń.

"Liczbę reklamacji udało się znacznie ograniczyć po uruchomieniu w drukarni specjalnego komunikatora (działającego podobnie do Gadu Gadu), którym pracownicy kontaktują się zarówno między sobą, jak i z klientami. - Jeśli wysyłam do zleceniodawcy informację, że jego grafik dostarczył pliki w RGB zamiast w CMYK, system automatycznie przypisuje korespondencję do konkretnego zlecenia. Mam wówczas dowód, że ewentualny błąd w druku nie wystąpił po stronie drukarni. Ta sama zasada dotyczy korespondencji wewnętrznej – tłumaczy Iwona Drozd. " - fragment artykułu opisującego wdrożenie PROFIS Poligrafia w drukarni TŻ pt. "Przełomowa Decyzja" Świat Poligrafii 05/2010

Płynność realizowanych procesów w przedsiębiorstwie.

Każdy wie, co ma robić. Każdy jest dobrze poinformowany. Wszystko pod kontrolą. Bez systemu informatycznego jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia.

"Czas liczony od kalkulacji zapytania ofertowego do zakończenia produkcji i zamknięcia zlecenia został zredukowany do minimum. Obieg dokumentacji technologicznej i księgowej pozwolił na większą kontrolę procesów technologicznych." - Adam Cichocki, Właściciel Zakładu Poligraficznego AKCYDENS, użytkownik PROFIS Poligrafia, fragment referencji

Podwyższenie komfortu pracy

"…kolejne zalety modułu: możliwość wykonania nowej kalkulacji w oparciu o inną kalkulację (wystarczy wykonać kopię i nanieść modyfikacje) oraz definiowania szablonów kalkulacji (…); wreszcie wykorzystanie danych z kalkulacji przy tworzeniu i rozliczaniu zlecenia oraz generowaniu informacji dla poszczególnych działów drukarni (produkcji, księgowości, magazynu itp.). – To ogromne ułatwienie dla księgowej, bo pozwala wystawić błyskawicznie bezbłędną fakturę, którą potem można automatycznie zaksięgować w OPT!MIE – dodaje kierownik działu zamówień w T-Ż." - fragment artykułu opisującego wdrożenie PROFIS Poligrafia w drukarni TŻ pt. "Przełomowa Decyzja" Świat Poligrafii 05/2010

"Szukaliśmy różnych rozwiązań ułatwiających i przyspieszających prace technologiczne. Potrzebny był nam system prosty w obsłudze, łatwy do przyswojenia przez pracowników,…, obejmujący wszystkie etapy produkcji. Uzyskanie informacje o systemie PROFIS Poligrafia i Comarch OPT!MA wskazywały na możliwość zaspokojenia potrzeb AKCYDENS-u" - Adam Cichocki, Właściciel Zakładu Poligraficznego AKCYDENS, użytkownik PROFIS Poligrafia - fragment referencji

Lepsze zarządzanie danymi

"Wcześniej nie archiwizowaliśmy kalkulacji starszych niż kilka tygodni; przy kilkunastu tysiącach zleceń rocznie było fizyczną niemożliwością znalezienie miejsca dla takiej ilości papieru. Obecnie, zgodnie z wymogami normy ISO, przechowujemy zlecenia, kalkulacje i korespondencję od klientów w formie elektronicznej przez 3 lata – chwali Iwona Drozd" - fragment artykułu opisującego wdrożenie PROFIS Poligrafia w drukarni TŻ pt. "Przełomowa Decyzja" Świat Poligrafii 05/2010

Przykładowe ekrany

Kalkulacja - nakłady

Kalkulacja - nakłady

Kalkulacja - zadanie

Kalkulacja - zadanie

Kalkulacja - oferta HTML

Kalkulacja - oferta HTML

Wykres Gantta

Wykres Gantta

Zarządzanie - lista wykonań

Zarządzanie - lista wykonań

Zlecenia - lista

Zlecenia - lista

Zlecenia - planowanie produkcji

Zlecenia - planowanie produkcji

Zlecenia - okno wykonania

Zlecenia - okno wykonania

Prezentacje filmowe

Kalkulacja

Film

Obsługa handl.-magazynowa

Film

Zarządzanie produkcją

Film