tel. (71) 33 23 600, e-mail: profis@profis.com.pl

Zakres funkcjonalny

Umowa leasingowa

Umowa leasingowa prowadzona jest w systemie od początku jej trwania, aż do końca, tj. od oferty finansowej poprzez zawarcie umowy, kolejne statusy, aneksy, aż do zakończenia umowy, prawidłowego bądź poprzedzonego procesem windykacji.

Warunki finansowe umowa leasingowej

Została uwzględniona złożoność problemu wyznaczania warunków finansowych umowy poprzez zapewnienie szerokich możliwości analizy finansowej umowy, śledzenia przepływów oraz wyznaczania harmonogramu czynszów leasingowych. Uwzględniono również wielowalutowość umów leasingowych.

Definiowalne wydruki

System oferuje komplet wydruków związanych z poszczególnymi etapami umowy leasingowej. Postać i treść wydruków jest definiowalna. Użytkownik ma do dyspozycji edytor wzorców wydruków oferujący szerokie możliwości. Na wydrukach mogą być umieszczane dane z bazy danych.

Faktury, monitoring zapłat

System zapewnia również obsługę wszystkich należności powstałych w wyniku leasingu, począwszy od wystawiania dokumentów, korygowania i anulowania, wystawiania ponagleń i not odsetkowych, do rozbudowanego monitorowania zapłat. Monitoring zapłat pozwala na szybkie wprowadzanie danych o zapłatach klientów dzięki mechanizmowi kodów kreskowych. Pozwala również obsłużyć wszystkie niestandardowe zapłaty klientów. W systemie istnieje możliwość współpracy z drukarką fiskalną i drukowania paragonów.

Przedmioty leasingu, ewidencja środków trwałych

W pełni obsługiwane są operacje związane z przedmiotami leasingu, a więc ewidencja, ubezpieczenia oraz podatki drogowe. Moduł ewidencji składników majątku uwzględnia specyfikę działalności firmy leasingowej.

Zestawienia

Całość uzupełniają liczne zestawienia niezbędne w działalności leasingowej.

Parametryzacja

Uwzględniając specyfikę działalności leasingowej, która wiąże się między innymi z wielką różnorodnością w sposobie prowadzenia leasingu przez poszczególne firmy, zapewniona została bardzo szeroka parametryzacja.

Zakres funkcjonalny

Przykładowe ekrany

Kartoteka

Kartoteka

Umowa

Umowa