tel. (71) 33 23 600, e-mail: profis@profis.com.pl

Maj 2016
Profis Poligrafia – nowości 2016.05

Wśród wielu nowych funkcjonalności najszerszą jest łączenie wielu zleceń na arkusz drukarski. Pozwala ograniczyć koszty drobnych prac. Atrakcyjne może być również samo kalkulowanie druku na łączonym arkuszu, pozwalające konkurować ofertą z dużymi drukarniami internetowymi. Na uwagę zasługuje również znaczne przyspieszenie algorytmów w kalkulacjach internetowych, zwiększające zadowolenie klienta końcowego z systemu.

Łączenie zleceń na arkuszu drukarskim

Kalkulowanie łączenia

Program umożliwia już na etapie kalkulacji wyliczenie oferty przy założeniu druku na wspólnym arkuszu. System odpowiednie kalkuluje wspólne płyty oraz udział w arkuszu drukarskim, jak również wspólne zwyżki papieru.

Kalkulowanie łączenia

Rys. Wybór obróbek i liczby użytków łączenia

Obsługa produkcji łączonego arkusza

System umożliwia optymalną selekcję zleceń do połączenia na arkuszu kontrolując zgodność odpowiednich parametrów. Generowane jest dodatkowe zlecenie produkcyjne, tylko na wspólne obróbki. W module produkcyjnym jest ono przetwarzane jak każde inne: można je planować i rejestrować wykonania. Natomiast jego wartość sprzedaży jest ustawiana na zero.

Zlecenia, które połączono do druku mają usługi wspólne (jak naświetlanie, druk czy rozcięcie) wyłączone z produkcji, natomiast pozostałe obróbki (jak np. projekt, falcowanie czy pakowanie) są normalnie przetwarzane w modułach produkcyjnych.

Wybór zleceń do połączenia

Rys. Wybór zleceń do połączenia

Rozszerzenie wykresu Gantta

Możliwe jest wyświetlanie wykresu w jednej z 4 konfigurowalnych skali czasowych. Dodano kolor tła zlecenia na liście zleceń.

Nową funkcjonalnością jest wykres Gantta dla pojedynczego zlecenia, na którym pokazane są zarówno wykonane czynności jak i te dopiero czekające na realizację (zaplanowane bądź nie).

Wykres Gantta dla planu produkcji

Rys. Wykres Gantta dla planu produkcji – skala 1:2

Komunikacja

Załączniki w mailu

Funkcjonalność komunikatów wysyłanych poprzez e-mail została rozszerzona o możliwość załączania dowolnych załączników. Wcześniej umożliwiono załączanie wystawionych dokumentów.

Załączanie plików do maila

Rys. Załączanie plików do maila (komunikatu)

Mail do dostawcy

W szablonach komunikatów umożliwiono wskazanie nowego typu odbiorcy komunikatu – jest to dostawca usługi. Dzięki temu można zdefiniować szablony zamówień mailowych na poszczególny typu usług.

Wydruki w pakiecie

Umożliwiono łączenie wydruków w pakiety, które mogą zostać wydrukowane razem – wywołane na jedno kliknięcie.

Kalkulacje

Gramatury dla rodzaju papieru

Program umożliwia przypisanie zestawu gramatur do rodzaju papieru i kontrolę ich wyboru przez użytkownika, zarówno w aplikacji stacjonarnej jak i internetowej.

Zwyżki dla kolorów

Dla jednej usługi można przypisać zestawy zwyżek (zależne od nakładu) dla różnych zestawów kolorów np. inne zwyżki dla 1/1 i 4/4.

Dyskonto zależne od dni płatności

W systemie można przypisać dyskonto od wartości zlecenia zależne od dni płatności, dzięki temu można prowadzić skuteczna politykę dotyczącą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Strata materiału

Wyliczana wcześniej strata materiału głównego zadania (najczęściej papieru na którym drukujemy) jest zapisywana w zleceniu, co umożliwia prowadzenie statystyk i analiz z tym związanych.

Usługi nieaktywne

Przy wyborze usług w zleceniu te nieaktywne zostały oznaczone na czerwono i nie można ich wybrać, natomiast są widoczne jeśli zostały wybrane we wcześniejszych zleceniach.

Produkcja

Wybór wykonawców wg działów

W programie wydzielono słownik działów przedsiębiorstwa. Oprócz pracowników dział można przypisać również do stanowiska roboczego i ograniczać wybór wykonawców tylko spośród zatrudnionych w przypisanym do stanowiska dziale.

Domyślny magazyn wyrobów

Program umożliwia automatyczna obsługę wielu magazynów wyrobów gotowych. Domyślny magazyn można przypisać do szablonu zlecenia i wówczas magazyn przypisany do szablonu dokumentu (np. PW i WZ).

Generowanie dokumentów po zmianie statusu usługi

Program umożliwia automatyczne generowanie dokumentów po zmianie statusu usługi. Wcześniej było to możliwe po zmianie statusu wykonania. Obecnie możemy wystawić np. jeden zbiorczy dokument RW (rozchód wewnętrzny), mimo, że dla usługi wystąpiło kilka wykonań.

Akceptacja wykonania rozruchu

W słowniku obróbek można ustawić wymaganie akceptacji wykonania rozruchu. Bez akceptacji nie można wówczas zakończyć rozruchu.

Listopad 2015
Profis Poligrafia – nowości 2015.11

W ramach dostosowania systemu do rosnących potrzeb naszych klientów zrealizowaliśmy kolejne rozszerzenia funkcjonalności. Oto ważniejsze z nich:

Druk rolowy np. fleksograficzny

Stacje dla maszyny

Umożliwiono definiowanie stacji dla maszyny i określanie, obróbek, które mogą być na danej stacji wykonywane.

Definiowanie stacji maszyny

Rys. Definiowanie stacji maszyny

Parametry rolki

Wprowadzono szczegółowe parametry rolki dla druku rolowego.

Parametry rolki

Rys. Parametry rolki

Dokładność wymiarów

Umożliwiono wprowadzanie wymiarów pracy i formatu druku z dokładnością do 1/1000 mm.

Usługi i materiały

Jednostki miary wielokrotne

Umożliwiono obsługę wielu jednostek miary wielokrotnych jak 1000 arkuszy, 50 KG itd.

Ceny dla grup kontrahentów.

Umożliwiono definiowanie cen towarów dla grup kontrahentów

Wydajność wg metrów bieżących

Wydajność może być liczona wg metrów bieżących materiału.

Materiały - dodatek

W parametrach materiałów pole dodatek pozwala dodawać podana wartość do ilości materiału.

Nazwa marketingowa

Przyjazna nazwa marketingowa usługi – nowe pole do wykorzystania np. w ofercie mailowej lub drukowanej (pdf).

Moduł zapytania

Ze względu na struktury organizacyjne naszych klientów powstał moduł Zapytania, który umożliwia wprowadzenia zapytania ofertowego klienta, nie zawiera zaś funkcji kalkulacyjnych.

Dokumenty

Nowe warunki wystawiania

W generowaniu dokumentów handlowych dołożono kolejne warunki wystawiania dokumentów: forma płatności, zlecenie internetowe

Fakturowanie brutto

Umożliwiono wybór przeliczania i fakturowania zlecenia od kwoty brutto.

PW z ilości wykonanej

Umożliwiono ustawienie przyjęcia wewnętrznego z ilości wykonanej.

Produkcja

Wykonawca w locie

Nowa funkcjonalność pozwala na wygodne doraźne tworzenie wykonawcy z kilku użytkowników skierowanych do wykonania danej czynności. Program sprawdza, czy dany zestaw użytkowników występował już jako wykonawca, jeśli tak, to wybiera tego wykonawcę, jeśli nie, to tworzy nowego.

Prace równoległe

Rys. Tworzenie wykonawcy z wybranych użytkowników na potrzeby konkretnej pracy.

Prace równoległe

Wprowadzono uprawnienie to wykonywanie kilku prac równolegle. Daje to możliwość blokowania rozpoczęcia drugiego wykonania przez użytkownika, gdy pierwsze nie zostało przez niego zakończone.

Kalkulacje

Marginesy maszyny

Rozszerzono parametry maszyny dodając warunki, z których wynikają poszczególne zestawy marginesów maszyny drukującej.

Warunki użycia

Rys. Warunki użycia podanych marginesów maszyny drukującej

Obróbki i zasoby zależne

Umożliwione wprowadzenie wielu obiektów zależnych od obróbek bądź zasobów pojawiających się w różnych konfiguracjach warunków.

Komunikaty

W szablonie komunikatu dodano kolejny warunek generowania komunikatu - grupa szablonów zleceń. Pozwala on ograniczyć generowanie komunikatu od wybranej grupy, czy nawet konkretnego szablonu zlecenia. NP. komunikat może dotyczyć zleceń. wielkoformatowych, ale nie offsetowych.

Listopad 2015
Nowości w systemie Comarch ERP Optima 2016.0

159 - to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza. Dostosowujemy także program do bieżących zmian w przepisach.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadziliśmy uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek małych oraz zaktualizowaliśmy zestawienia dla pozostałych jednostek.
 • Dodaliśmy możliwość wysyłki deklaracji VAT-UE(3), deklaracji VAT-UEK(3) oraz deklaracjiVAT-27(1) do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.

Nowości Comarch ERP Optima 2016.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadziliśmy mechanizm weryfikacji e-Deklaracji wysyłanych z programu Comarch ERP Optima. Przed wysłaniem deklaracji następuje porównanie dokumentu ze schematem dokumentu elektronicznego.
 • Umożliwiliśmy wskazanie domyślnej waluty dla kontrahenta.
 • Dodaliśmy możliwość wystawiania dokumentów według określonego algorytmu netto lub brutto niezależnie od typu kontrahenta.
 • Umożliwiliśmy wystawienie oraz eksport Awizo wysyłki w formacie EDI do sieci handlowej Leroy Merlin.
 • Wprowadziliśmy możliwość wystawienia Faktury VAT marża w walucie obcej.
 • Umożliwiliśmy wystawienie korekty podatku VAT do dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego.
 • Umożliwiliśmy przekształcenie Przyjęcia Zewnętrznego do Wydania Zewnętrznego. w sytuacjach, w których towar przyjmowany jest pod konkretne zamówienie Klienta.
 • Dodaliśmy możliwość zaimportowania towarów na dokumenty handlowe i magazynowe poprzez plik z rozszerzeniem .txt lub .csv.
 • Umożliwiliśmy generowanie zadań cyklicznych w celu usprawnienia procesu harmonogramowania tych zadań, których realizacja powtarza się w regularnych odstępach czasu w module CRM.
 • Wprowadziliśmy możliwość dodatkowego filtrowania dokumentów, które mają być wykazane na potwierdzeniu salda w przypadku seryjnego generowania potwierdzeń salda, jak również przy dodawaniu ręcznym.
 • Umożliwiliśmy rozliczenie delegacji bez automatycznego generowania zapisu kasowego.
 • Dodaliśmy możliwość podglądu powiązań pomiędzy rozliczeniami prowadzonymi w module Kasa/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych
 • Wprowadziliśmy możliwość otwierania raportu kasowego/bankowego bezpośrednio z poziomu dodawanych dokumentów do Rejestrów VAT oraz Ewidencji dodatkowej.
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność umożliwiającą odnotowanie i rozliczanie pracy na część etatu w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub w trakcie urlopu rodzicielskiego.
 • Dodaliśmy nowe opcje wliczania dodatków stałych do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za urlop.

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 2.0:

 • Rozszerzyliśmy współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zakresie transakcji z odwrotnym obciążeniem.
 • W Analizach BI wprowadziliśmy m.in.: opisy towarów i kategorii, cechy na dostawach, dodatkowe atrybuty czasowe w raportach księgowości oraz podział na dostawców/odbiorców w płatnościach

Poznaj więcej nowości i ulepszeń w Comarch ERP Optima 2016.0.1, zapoznając się z ulotką: "Comarch ERP Optima 2016.0.1 - ulotka":

Pobierz dokument
Styczeń 2015
Profis Poligrafia Nowości 2015.01

Nasz system Profis Poligrafia jest stale rozwijany na różnych polach, zarówno dla dotychczasowych jak i nowych klientów. Przedstawiamy wybrane nowości.

Ukrywanie kolumn na listach

Zmieniono sposób wywoływania (z list) ukrywania kolumn na liście. Tak jak dotychczas wywołanie: klikając prawym przyciskiem myszy na wierszy nagłówków kolumn. Po wywołaniu listy kolumn program ustawia się na kolumnie na którą klikaliśmy. Możliwe jest zaznaczenie / odznaczenie wielu kolumn.

Przykład:

Ukrywanie kolumn na listach

Wybór pozycji z list.

Tam gdzie to ma sens, gdy wywołujemy listę można zaznaczyć wiele pozycji i wszystkie one są przekazywane do okna wywołującego.

Przykład wybrania wielu obróbek do szablonu zadania:

Po kliknięciu w klawisz Klawisz plus wywołanie okna listy obróbek oraz zaznaczenie na liście obróbek wielu pozycji.

Lista obróbek

Po zapisaniu Klawisz OK w zakładce obróbki (szablonu zadań) pojawiają się wybrane obróbki.

Wybrane obróbki

Rozliczenie powykonawcze zlecenia.

W wydrukach dla zlecenia można skonfigurować raport rozliczenia powykonawczego zlecenia. Aby raport mógł być utworzony zlecenie powinno być utworzone z kalkulacji oraz kalkulacja jest zachowana w systemie. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

Lista komunikatów

Na liście komunikatów dołożono filtr: tylko nieprzeczytane.

Można ustawić filtr domyślny na listę komunikatów - możliwość skrócenia czasu odczytu listy komunikatów.

Tak jak inne filtry domyślne tak i ten ustawiamy w pliku filtr.ust (w folderze w którym jest zainstalowany program Profis Poligrafia). Jeśli brak pliku filtr.ust to można go założyć dowolnym edytorem tekstowym.

Przykład wpisu w pliku:

[w_komunikaty]

[data_od=@MIES-xx

Gdzie:

[w_komunikat] – oznacza sekcje dla listy komunikatów

data_od=@MIES-xx – opis filtra (filtrujemy na pole data_od; dzień dzisiejszy - xx (ilość miesięcy))

Uprawnienia

Kopiowanie uprawnień powiązanych. Gdy w oknie edycji użytkownika jest dostępny przycisk Klawisz piorun to można przepisać uprawnienia szczegółowe z danego uprawnienia na uprawnienie powiązane.

Przykład:

Mamy wypełnione uprawnienia: Realizacja zadań – zmiana:

Realizacja zadań

Skopiowanie uprawnień szczegółowych do powiązanego sprawi , że do uprawnień szczegółowych dla Realizacja zadań – szczegóły zostaną przepisane uprawnienia.

Dostępne powiązania:

z Realizacja zadań – zmiana na Realizacja zadań – szczegóły

z Zlecenia handlowe – zmiana na Zlecenia poligraf. – zmiana

z Zlecenia handlowe – usuwanie na Zlecenia poligraf. – usuwanie

z Zlecenia handl. nowe/duplikacja – zmiana na Zlecenia poligraf. nowe/duplikacja – zmiana

z Dokumenty handl. – wystawianie na Dokumenty handl. – szczegóły

z Zlecenia handlowe – szczegóły na Zlecenia poligraf. - szczegóły

Pole Aktywny – gdy odznaczone tzn. że użytkownik nie jest aktywny. Użytkownik nieaktywny nie może zalogować się do systemu. W liście użytkowników dodano pole filtra: Aktywny.

Aktualizacja dokumentów handlowych

Do aktualizacji dokumentów handlowych dodano przypadek, że gdy w Optimie wystawiono korektę do dokumentu handlowego (wystawionego w Profis Poligrafia) to aktualizacja dokumentów handlowych podpina te korektę do zlecenia i widoczna jest ona w Profis Poligrafia.

Edycja materiałów i usług

Zmieniono sposób edycji materiałów i usług (dodano zakładki oraz nowe pola).

Przykład:

Materiał zostanie zmieniony

Szczegóły można znaleźć w Podręczniku Profis Poligrafia.

Pole wzorcowy w zadaniu

Gdy w szablonie zadania jest wypełnione pole Wzorcowy

Poze wzorcowy

To program automatyczne wypełnienie pola Wzorcowy w zadaniu.

wzorcowy w zadaniu

Edycja Towaru

Przy dopisywaniu/ edycji towaru można zaznaczyć czy jest to usługa czy materiał(towar).

edycja_towaru

Wykonania narządu (rozruch)

Gdy w obróbce zaznaczono pole Wykonanie dla rozruchu to przy zapisie zlecenia oprócz wykonania podstawowego generowane jest wykonanie rozruchu. Wykonanie podstawowe generowane jest bez czasu rozruchu, a wykonanie dla narządu tylko z czasem rozruchu i ilością 0. Jednocześnie dokonano zmian w planowaniu oraz w produkcji. Szczegóły można znaleźć w podręczniku Profis Poligrafia.

Przykład nadania obróbce że ma generować wykonania rozruchu:

rozruch

Edycja zlecenia

nr umowy i wersja produktu

W Zleceniu dodano nowe pola informacyjne: numer umowy (numer umowy generalnej z klientem) i wersja produktu (dowolny ciąg znaków opisujący wersję produktu gotowego).

Przykład:

nr umowy i wersja produktu

zakładka kontrahent

Możliwość wpisania osoby projektującej (technicznej) oraz możliwość zdefiniowania wysyłania komunikatów (mail) dla tej osoby.

Określenie formy płatności i dni płatności (terminu) w zleceniu. Domyślnie przyjmowane są dane z klienta. Możliwa jest edycja tych danych.

zakładka kontrahent

Fakturowanie według cen z dostaw

Umożliwiono fakturowanie zleceń według cen z dostaw.

W tym celu w zleceniu dodano pole Ceny z dostaw.

ceny z dostaw

W dostawach dodano pole cena jednostkowa.

cena jednostkowa

Aby można było fakturować według dostaw to musi być ustawione pole fakturowanie na dostawy w parametrach konfiguracyjnych oraz filtr na kontrahenta w liście zleceń. Szczegóły w podręczniku Profis Poligrafia.

Lista planowania – format wnętrza

W listach planowania produkcji dodano nowe kolumny: format, wysokość, szerokość wnętrza. Kolumny te są wypełniane na podstawie formatu gotowego pierwszego zadania środka. Aby pola były ustawiane to w parametrach konfiguracyjnych musi być ustawione pole Planow. format wnętrza.

Załączniki do maila

Umożliwiono wskazania załączników do maila. Jeśli jest potrzeba uruchomienia tej funkcjonalności to prosimy o kontakt.

Lista usług do zlecenia

Dodano wywołania listy usług do zlecenia z listy ciągłej realizacji.

Przykład:

lista usług do zlecenia

Kliknięcie na zaznaczony na czerwono klawisz powoduje wywołanie listy usług do zlecenia KONTRAHENT.1.15

Zmiana marzy kontrahenta

Podczas edycji/ zakładania kontrahenta można wpisać marże procentową dla zleceń/ kalkulacji internetowych (zmiana marży int) lub stacjonarnych (zmiana marzy st). Wpisane marże na kontrahencie są dodawane do marż usług, dla usług dla których są ustawione marże.

Przykład:

zmiana marży kontrahenta

Format druku – maszyna rolowa

W edycji maszyny dodano zakładkę wysokość druku rolowej. Jeżeli są wpisane to dla maszyny rolowej, w edycji zadania, dostępne są tylko wysokości (druku) wpisane w zakładce.

Przykład:

formularz maszyny

W szablonie zadania dla pola format druku dodano element: szerokość roli dowolna. Dla tego elementu dobieranie szerokości roli odbywa się tak, aby była jak najmniejsza strata materiału.

Przykład:

format - szerokość dowolna

Szczegóły w podręczniku Profis poligrafia

Użytkownik zewnętrzny – mail o zmianie hasła

Przy nadaniu/ zmianie hasła użytkownika zewnętrznego istnieje możliwość zdefiniowania, aby automatycznie były wysyłane mailem login i hasło dla tego użytkownika. W tym celu należy zdefiniować szablon komunikatu jak na przykładzie:

mail o zmianie hasła

Podział użytków

W szablonie zadania dodano pole Podział użytków.

Przykład:

podział użytków

Gdy w szablonie zadania podział użytków jest określony, to przy dopisywaniu nowego zadania program przepisuje dane dotyczące podziału użytków z szablonu zadania do zadania.

Dodano nowy element do listy podziału użytków: Obrócone. Gdy wybrano Obrócone to użytki są liczone według: ile zmieści się w szerokości druku wysokości gotowego oraz w wysokości druku szerokości gotowego.

Stanowisko usługi

Gdy w parametrach usługi zdefiniowano stanowisko to wpisane stanowisko dobierane jest do tej usługi w zleceniu. Dobieranie stanowiska na podstawie wpisanego stanowiska w parametrach usług jest priorytetowe.

Przykład:

stanowisko usługi
Sierpeń 2014
Profis Poligrafia Nowości 2014.08

Kolejne wdrożenia systemu obsligują nas do stałego rozwijania jego możliwości. Każdy z klientów może liczyć na rozwiązanie swoich potrzeb. Przedstawiamy kolejne nowości.

Zlecenia

Usługi fakturowane osobno

W programie istnieje możliwość wskazania usług, które mają być fakturowane jako osobne pozycje poza zleceniem. Może to być np. koszt dostawy. Wówczas wartość usługi nie jest sumowana do zlecenia, a na fakturze pojawia się automatycznie jako osobna pozycja.

fakturowanie usługi zlecenia jako osobnej pozycji.jpg

Rys. Fakturowanie usługi zlecenia jako osobnej pozycji

Cenniki

Import usług – łatwe zarządzanie cenami i parametrami

Ze względu na to, że cenniki usług poligraficznych są dosyć złożone przygotowaliśmy narzędzie do wczytywania cen i parametrów usług z arkusze excelowego. Może być ono pomocne przy wdrożeniu programu i jaki przy okresowej aktualizacji cen i parametrów np. wydajności usług. Można w arkuszu w łatwy sposób przeliczyć i ustawić ceny, zwyżki, wydajności czy inne parametry i wczytać do bazy danych programu. Podobna funkcjonalność powstała wcześniej dla materiałów.

iPoligrafia24 – Kalkulacje internetowe

Rozszerzone możliwości

W ostatnich miesiącach trwają intensywne prace nad modułem kalkulacji internetowych. Obecnie testowana wersja posiada rozbudowane możliwości zarówno w obszarze interfejsu, jak i funkcjonalnym oraz kalkulacyjnym. Rozbudowano obsługę plików ( o czym poniżej), rozszerzono możliwości konfiguracyjne dotyczące wyglądu ekranów, ukrywania pól, walidacji danych. Szerzej nowe możliwości zostaną przedstawione w kolejnej prezentacji nowości.

Pliki projektów – kontrola projektu

Jak wspomniano ze względu na rozbudowaną obsługę plików zlecenia oraz integrację preflightem istnieje obecnie możliwość obsługi plików zlecenia w strukturze hierarchicznej jak pokazano niżej. Umożliwia to rejestrację kolejnych wersji projektowych plików, wyświetlanie plików rastrowanych oraz wynikowych preflightu.

Pliki do zlecenia mogą być zorganizowane hierarchicznie

Rys. Pliki do zlecenia mogą być zorganizowane hierarchicznie

Filtrowanie – przyspieszenie i precyzja wyszukiwania

Ze względu na to, że liczba informacji w programie rośnie przygotowano funkcje przyspieszające działanie i ułatwiające wyszukiwanie danych.

Filtr domyślny – szybki start

Program umożliwia zdefiniowanie domyślnego filtra do wybranej listy danych. Poprzez predefiniowane kody można ustawić parametry reagujące na bieżącą datę np. Data kalkulacji nie starsza niż 3 miesiące, wykonania produkcyjne od pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Stosowanie takich filtrów ma na celu przyspieszenie wyboru i wyświetlania danych na listach, szczególnie, kiedy mamy dane z kilku lat.

Filtr dodatkowy – zapytanie SQL – głębia eksploracji

Program umożliwia wprowadzenie przez użytkownika fragmentu zapytania SQL dotyczącego pól, które nie występują w filtrze pod listą. Np. W liście szablonów zadań chcemy wyszukać szablony, które mają ustawią domyślną liczbę stron gotowych. Otwieramy okno filtra dodatkowego (CTRL-SHIFT-F) i wpisujemy ‘strony_gotowe > 0’.

Filtry szablonów – przegląd informacji

Ze względu na potrzeby kalkulacji internetowych dołożono standardowe filtry do list szablonów zadań i zleceń.

Standardowy filtr do listy szablonów zadań

Rys. Standardowy filtr do listy szablonów zadań

Gwarancja – dla bezpieczeństwa

Dla Państwa wygody dołożono informację o terminie gwarancji programu oraz

Kwiecień 2013
Nowości w wersji 13.04 PROFIS Poligrafia

Nowoczesna firma w coraz większym stopniu automatyzuje swoje działania, ułatwiając pracę pracownikom i eliminując możliwość popełnienia przez nich błędów. W takim duchu rozwija się system Profis Poligrafia. Nowe funkcjonalności, zwiększona automatyzacja, pełniejsza kontrola:

Rozszerzenie możliwości kalkulacyjnych systemu

 • Dodano możliwość automatycznego doliczania płyt i zwyżek związanych z przezbrojeniem maszyny (podmianą płyt w zleceniu - Mutacje). Opcja ta ułatwia kalkulowanie i realizację zleceń w wielu wersjach (np. językowych).
 • Wprowadzono łączenie obróbek. Gdy ta sama obróbka występuje w kilku zadaniach zlecenia możliwe jest jej połączenie (generowanie jednej zamiast kilku) oraz sumowanie parametrów. Funkcja agreguje obróbki dla jednego typu zadań w sposób zależny od ustawień. Jest to szczególnie przydatne przy złożonych kalkulacjach np. książek, folderów z okładkami.
 • Rozszerzono możliwość obliczania zwyżek zewnętrznych dla arkuszy drukowanych „na odwrotkę”. W zależności od ustawień program może w różny sposób wyliczać ilość arkuszy zwyżki.

Zwiększenie kontroli danych w zleceniach

 • Wprowadzono opcjonalną kontrolę wystawiania faktur sprzedaży (jeśli istnieje niezgodność wartości sprzedaży między dokumentem FS, a końcową wartością sprzedaży w zleceniu wówczas program generuje odpowiedni komunikat) oraz zadłużenia kontrahenta (limity zadłużenia).
 • W programie dodano funkcję, która ustawia zlecenie ponownie w stanie w oczekiwaniu (restartuje zlecenie), gdy odrzucona jest wymagana akceptacja obróbki lub zależna od niej obróbka zostaje zawieszona.
 • Opcjonalną kontrolę terminów planowania obróbek zależnych (program może informować o ewentualnych konfliktach, gdy następują zmiany w terminach planowania).
Zlecenia - planowanie produkcji

Ułatwienia w codziennej pracy z systemem

Od wersji 13.04 dostępne są nowe funkcje poprawiające komfort pracy z systemem. Obecnie możliwe są m.in.:

 • Automatyczne generowanie dokumentów handlowych. Program Profis automatycznie, po odpowiednim skonfigurowaniu, wygeneruje dokument np. fakturę, Zamówienie u Dostawcy, Rezerwację odbiorcy, Rozchód Wewnętrzny.
 • Zmiana maszyny przy zachowaniu dotychczasowego formatu druku w zadaniu ułatwiająca zarządzanie produkcją.
 • Utworzenie dokumentu Zamówienia u dostawcy z poziomu usługi zlecanej do podwykonawcy (obcej).
 • Duplikowanie usług wraz z parametrami: P - Podstawowymi, C - Cenami, Z - zwyżkami, W - wydajnością, co znacząco przyspiesza pracę podczas dodawania kolejnych usług.
 • Aktualny podgląd stanów magazynowych dla materiałów wybranych zleceń, ze szczegółowymi informacjami o brakach, zamówieniach i ilościach i możliwością generowania zamówienia do wybranego dostawcy.
Październik 2012
Nowości w wersji 12.10 PROFIS Poligrafia

W związku z pojawieniem się najnowszej wersji systemu PROFIS Poligrafia chcielibyśmy przekazać Państwu aktualną informację dotyczącą wybranych, nowych funkcjonalności w październikowej wersji programu. Do najważniejszych, zasługujących na szczególne wyróżnienie, nowości należą:

Współpraca z ERP Optima 2013

System PROFIS Poligrafia 12.10 współpracuje z najnowszą wersją systemu ERP Comarch Optimą 2013.

Przyspieszenie działania programu.

PROFIS Poligrafia został zoptymalizowany pod względem wydajności pracy. Obecnie system działa szybciej, co wpływa na oszczędność czasu pracy.

Atrakcyjny design w ofertach

W programie istnieje możliwość wykorzystania języka HTML w przygotowaniu szablonu oferty. W szablonie oferty można dowolnie zmieniać kolory i wielkości elementów oferty, np. stosować pogrubienia tekstu, kolory tła, dodawać i stosować dowolną grafikę (podobnie jak w przypadku stron internetowych).

Kalkulacje - oferta html - nowość

Rozszerzono możliwości programu w zakresie parametrów kalkulacji

Program wzbogacono o wiele funkcji zwiększających możliwości tworzenia wycen. Obecnie można m.in. definiować wysokość marż w szablonach zleceń, ustalać zwyżki dla wszystkich obróbek w procesie produkcyjnym (mogą być one sumowane wstecz), automatycznie sprawdzać zadłużenie kontrahenta, aktualizować informacje o wystawianych dokumentach.

Zwiększono kontrolę poprawności wprowadzanych danych w zleceniach.

System wyposażono w narzędzia, które ograniczają możliwość wystąpienia błędu podczas produkcji, np.
 • automatyczną kontrolę formatów usług (program może automatycznie sprawdzać format usługi poprzedniej w ciągu produkcyjnym),
 • kontrolę wyliczania grzbietu,
 • kontrolę terminów planowanych usług,
 • kontrolę terminów wysyłki, gdy zmieniono termin realizacji zlecenia.
 • opcjonalną ochronę parametrów (danych) w zleceniach już rozpoczętych, aby nie była możliwa ich zmiana w trakcie produkcji (program może blokować poszczególne informacje, pozwalać na ich zmianę pod pewnymi warunkami lub automatycznie aktualizować dane).
Luty 2012
Podsumowanie targów RemaDays 2012

Składamy Państwu serdeczne podziękowania za spotkania i ogromne zainteresowanie naszą ofertą podczas zakończonych w Warszawie targów RemaDays 2012.

Frekwencja na naszym stoisku, podczas targów RemaDays, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Jest nam niezmiernie miło, że udało nam się spotkać z naszymi dotychczasowymi kontrahentami i nawiązać współpracę z wieloma firmami z branży poligraficznej i reklamowej. Dziękujemy za wiele pozytywnych opinii i wskazówek dotyczących naszego produktu Profis Poligrafia oraz naszej działalności. Wnioski z Państwa uwag zawsze służą nam pomocą w dalszym rozwoju naszej firmy.

Liczymy, że nawiązane podczas Targów kontakty zaowocują wieloletnią współpracą i jednocześnie zachęcamy do kontaktu z nami w każdym dogodnym dla Państwa terminie.

Remadays 2012

Styczeń 2012
Zapraszamy na targi RemaDays 2012

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do spotkania z nami podczas VIII edycji Międzynarodowych Dni Reklamy RemaDays 2012, które odbędą się w dniach 1-3 lutego 2012 roku na terenie Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Expo XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Dla firmy PROFIS udział w targach RemaDays stanowić będzie doskonałą okazję do zaprezentowania najnowszej wersji zintegrowanego systemu PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA zwracając szczególną uwagę na promocję modułu do kalkulacji zleceń klasy web2print - iPoligrafia 24.

Obecni na stoisku specjaliści z Firmy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, zaprezentują aktualną ofertę i opowiedzą o licznych nowościach w programie.

Czekamy na Państwa na naszym stoisku numer 5D3 w hali 5 (piętro).

Styczeń 2012
Nowe funkcjonalności programu PROFIS Poligrafia.

Do Państwa dyspozycji oddajemy najnowszą wersję programu PROFIS Poligrafia. Wersja 11.12 zawiera szereg nowych rozwiązań funkcjonalnych, stworzonych przy współpracy z użytkownikami systemu. Oprócz tego program został również odświeżony wizualnie nowymi, bardziej intuicyjnymi ikonami. Spośród wszystkich zmian w programie chcielibyśmy szczególnie wyróżnić takie funkcjonalności jak:

Akceptacja finansowa, technologiczna i jakościowa

W celu zapewnienia większej kontroli procesu produkcyjnego w drukarni program został wzbogacony o:

 • akceptację finansową
 • akceptację technologiczną
 • akceptację jakościową poszczególnych usług i wykonań

Program został wyposażony w mechanizm do określenia na jakim etapie procesu produkcyjnego wymagana jest akceptacja finansowa i/lub technologiczna. Dodatkowo jest również możliwe wstrzymanie procesu produkcyjnego dla każdej usługi do momentu jej zatwierdzenia.

Planowanie zależne

Jeżeli chcemy planować wykonywanie obróbek biorąc pod uwagę odstępy czasowe w jakich powinny być wykonane to program daje nam już taką możliwość. W zakładce Planowanie zależne możemy zaplanować wykonanie usługi, której rozpoczęcie lub zakończenie ma nastąpić w określonym czasie przed lub po rozpoczęciu/zakończeniu obróbki źródłowej. Może mieć to zastosowanie np. w przypadku gdybyśmy chcieli zaplanować naświetlenie płyt w określonym czasie przed rozpoczęciem druku lub gdybyśmy chcieli rozpocząć falcowanie podczas gdy drukowanie jeszcze trwa.

Podział wykonań

Najnowsza wersja programu umożliwia podział wykonania usługi na dwa (podzielone wykonanie również można dzielić) uwzględniając procentowy lub ilościowy udział w wykonaniu całej usługi. Funkcjonalność została dodana w celu umożliwienia rozdzielenia wykonania danej usługi na dwóch pracowników lub dwie grupy pracowników.

Wzorniki FEFCO

Dodaliśmy wyliczanie formatu druku na podstawie wzorników FEFCO. Funkcjonalność istotna dla drukarń produkujących opakowania. W zakładce Wzorniki definiujemy obsługiwane przez nas wzory FEFCO, bądź inne, a następnie podczas kalkulacji wybieramy odpowiedni wzornik wprowadzając wymiary. Format potrzebny do zadrukowania jednej sztuki wybranego opakowania wyliczy się automatycznie.

Wyliczanie grzbietu książki

Funkcjonalność tę dodaliśmy do programu, aby umożliwić wyliczenie formatu druku okładki książki. Po zdefiniowaniu parametrów wyliczania grzbietu (dla każdego szablonu zadania można zdefiniować odrębne parametry) okno wyliczania grzbietu wywołujemy w formularzu zadania i po zatwierdzeniu program ustawia nam format druku okładki uwzględniając wielkość grzbietu. Możemy również w taki sam sposób wyliczać format obwoluty lub oklejki ustalając ilość materiału potrzebnego na zakładkę.

Karencja odwrotki

Dla ceny i czasu druku niskich nakładów na tzw. „odwrotkę” istotne znacznie ma karencja, czyli czas potrzebny na wyschnięcie farby na pierwszej stronie arkusza, aby móc drukować drugą stronę. W programie PROFIS Poligrafia istnieje możliwość włączenia karencji dla odwrotki, ustalenia jej czasu trwania, a także zdefiniowania max. nakładu dla którego karencja będzie uwzględniana.

Zależność warunkowa obróbek i zasobów

Do wprowadzonych przed kilkoma miesiącami zmian w zakresie powiązań pomiędzy obróbkami i zasobami dodaliśmy możliwość ich warunkowego uzależniania od gramatury lub formatu papieru, a także lakieru. Ma to zastosowanie w przypadku gdy chcemy, aby określony zasób lub obróbka zostały dodane do kalkulacji jeżeli spełniony jest zdefiniowany przez użytkownika warunek zależności. Zależności zdefiniowane w programie wg załączonego na rysunku obok przykładu będą powodowały, że dla druku na formacie mniejszym niż B1 program doda do zadania usługę Krojenia do druku a dla gramatur większych niż 150 będzie dodawał usługę Bigowanie.

Kwiecień 2011
Podziękowanie za udział w Targach POLIGRAFIA 2011

Targi POLIGRAIFA i EURO REKLAMA 2011 w Poznaniu przeszły już do historii. Pragniemy serdecznie Państwu podziękować za tak liczne odwiedziny naszego stoiska. Po raz kolejny spotkaliśmy się z naszymi kontrahentami, przedstawiliśmy nowości w naszej ofercie, wymieniliśmy poglądy na temat rozwoju systemu PROFIS Poligrafia. Jesteśmy wdzięczni Państwu za pozytywne opinie dotyczące naszej działalności jak i cenne wskazówki odnośnie dalszego rozwoju naszego oprogramowania. Liczymy, że nawiązane podczas Targów kontakty zaowocują wieloletnią współpracą.

Targi 2011
Marzec 2011
Targi POLIGRAFIA 2011 - zapraszamy na nasze stoisko

W dniach 12-15.04.2011 w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA 2011 - największe wydarzenie wystawiennicze dla przemysłu poligraficznego w Polsce.

Na tegorocznych targach Poligrafia 2011 firma PROFIS Business Software przedstawi najnowszą wersję systemu PROFIS Poligrafia - wersja stacjonarna i online.

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko: 130 w pawilonie nr 5.

Wrzesień 2010
20. edycja Konfrontacji Poligraficznych

23.09.2010 r. odbyły się w Warszawie Poligraficzne Konfrontacje. Jako że tematem przewodnim Konfrontacji było "Zarządzanie drukarnią", nasz przedstawiciel, Adrian Steciuk wygłosił referat pt. "Od oferty do bilansu – zintegrowany system zarządzania w firmie poligraficznej" omawiając rolę i korzyści płynące ze stosowania zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie naszego produktu PROFIS Poligrafia.

Czerwiec 2010
Nowa wersja PROFIS Poligrafia już dostępna!

Zgodnie z polityką PROFIS Business Software, oprogramowanie PROFIS Poligrafia podlega ciągłemu rozwojowi. Nasze starania ukierunkowane są na stałe unowocześnianie dostarczanego systemu, zaspokajanie nowych potrzeb naszych Klientów i zwiększanie satysfakcji użytkowników produktu.

Realizując powyższe założenia, opracowaliśmy nową wersję systemu PROFIS Poligrafia 10.06. Już od dnia 1 czerwca br. jest ona dostępna w ramach gwarancji na oprogramowanie. Zachęcamy do skorzystania z nowych możliwości, jakie niesie ze sobą zainstalowanie tejże wersji w Państwa Firmie.

Zmiany i nowe funkcje w PROFIS Poligrafia 10.06:
 • jeszcze większa elastyczność systemu,
 • dodatkowe ułatwienia dla użytkowników,
 • zwiększone tempo pracy,
 • nowe możliwości analityczne,
 • wygodniejsze zarządzanie produkcją,
 • sprawniejsze wystawianie dokumentów handlowych.
7 Nowych możliwości w wersji 10.06 jest wiele i są one dedykowane Klientom prowadzącym zarówno mniejsze jak i większe przedsiębiorstwa, wykorzystującym tylko jeden lub kilka modułów. Wśród nowych funkcjonalności na szczególną uwagę zasługują:
 • receptury,
 • wyliczenia dla maszyn rolowych,
 • wyliczanie potrzebnych zwyżek zależnie od obróbek w zadaniu,
 • zaokrąglanie cen,
 • nowe dokumenty handlowe,

Szczegółowych informacji na temat możliwości nowej wersji PROFIS Poligrafia oraz sposobu jej udostępnienia udzieli Państwu:

Adrian Steciuk
e-mail: a.steciuk@profis.com.pl
tel. 71 33 23 603

Zachęcamy do kontaktu.
Sierpień 2010
Letnia Szkoła PROFIS Poligrafia

Czy mają Państwo poczucie, że dodatkowa wiedza na temat możliwości PROFIS Poligrafia ułatwi i przyspieszy pracę w Państwa Firmie, lecz wciąż brakuje czasu na przestudiowanie podręcznika lub kontakt z konsultantem?

Być może chcieliby Państwo przyuczyć do obsługi systemu nowe osoby, lecz niełatwo przekazać własne umiejętności nowicjuszowi.

A może chcieliby Państwo włączyć do codziennego użytku nowe funkcje sytemu, ale obawa przed popełnieniem błędów powstrzymuje przed tym krokiem?

Czy chcieliby Państwo sprawdzić, jak można wykorzystać nowości wersji 10.06 PROFIS Poligrafia?

Odpowiedzią na te i podobne potrzeby ma być oferowany przez nas projekt edukacyjny, którym chcielibyśmy Państwa zainteresować.

Letnia szkoła PROFIS Poligrafia, to dofinansowane przez PROFIS szkolenie, które odbędzie się 24 sierpnia br. we Wrocławiu. Kierujemy je do użytkowników dostarczanego przez nas sytemu lub osób dopiero wdrażanych do jego obsługi.

Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie z nowymi możliwościami oprogramowania,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi systemu,
 • udzielenie odpowiedzi na indywidualne zapytania uczestników,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami systemu.

Zainteresowanym osobom zapewniamy pomoc w dokonaniu rezerwacji miejsc noclegowych lub biletów na wieczorne imprezy kulturalne. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym projekcie.

Wszelkich informacji na temat "Letniej szkoły PROFIS Poligrafia" udzieli Państwu:

Patrycja Sitkowska
e-mail: patrycja.sitkowska@profis.com.pl

Maj 2010
PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA dla mikroprzedsiębiorstw

Specjalna wersja systemu PROFIS Poligrafia Start przeznaczona dla mikroprzedsiębiorstw to nowość w ofercie PROFIS Business Software. Nowoczesny i zaawansowany system doceniany przez małe i średnie firmy poligraficzne teraz jest dostępny w wersji dostosowanej do potrzeb i możliwości niewielkich firm, również tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność.

Pakiet startowy PROFIS Poligrafia Start składa się z uproszczonej, jednostanowiskowej wersji modułu KALKULACJE oraz modułów FAKTURY i KASA/BANK. Umożliwia m.in. prowadzenie bazy klientów, przygotowanie błyskawicznych i precyzyjnych kalkulacji dowolnych zleceń, ich archiwizację, sporządzenie profesjonalnej oferty, wydrukowanie karty produkcyjnej, automatyczne wygenerowanie faktury i rozliczenie płatności.

Nowa oferta, to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy do tej pory musieli wybierać pomiędzy tanim, niezintegrowanym programem informatycznym dla poligrafii, a renomowanym i wielomodułowym informatycznym systemem zarządzania. Wybranie pakietu startowego eliminuje konieczność ponoszenia wydatków na zbyt rozbudowane w stosunku do aktualnych potrzeb wersje oprogramowania. Jednocześnie, w miarę narastających potrzeb, gwarantuje możliwość rozwinięcia zainstalowanego systemu do pełnej wersji i zainwestowania w dodatkowe moduły.

Informacje o ofercie dla mikroprzedsiębiorstw: tel. (71) 33 23 603

Luty 2010
Wdrożenie PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA - pomoc w doborze i pozyskaniu dofinansowania

Zainteresowanie informatyzacją zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym nie słabnie mimo spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorcy doceniają ogromne korzyści płynące z wdrażania nowoczesnych systemów informatycznych, jednakże bywa, iż ograniczenia finansowe wymuszają odkładanie zakupu oprogramowania na "lepsze czasy".

Tymczasem właśnie teraz rynek finansowy oferuje szereg narzędzi wsparcia inwestycji przedsiębiorstw w nowe technologie IT, takich jak: leasing operacyjny IT, dotacje UE, czy kredyt technologiczny.

Warto zatem zapoznać się z różnorodnymi możliwościami zewnętrznego finansowania informatyzacji firmy. Z myślą o klientach zamierzających sięgnąć po dostępne na rynku finansowym narzędzia wsparcia inwestycji, Comarch oferuje pomoc w doborze i pozyskaniu dostępnych metod dofinansowania projektów, w tym dotacji unijnych. Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej tym zagadnieniom i skontaktowania się z kompetentnymi konsultantami, którzy uwzględniając specyfikę danego przedsiębiorstwa wskażą dostępne możliwości finansowania inwestycji.

2010 - 2015